تشک طبی لتو مدل ربکا

ارتفاع 34 سانت پد مموری فوم 4 سانتی به صورت جدا فنر منفصل پاکتی ریباند 80 کیلویی 2 سانتی در هر دو طرف اسفنج 30 کیلویی 3 سانتی در هر دو طرف دیواره با 6 سانت اسفنج 30 کیلویی پارچه پفکی لایه دوزی شده با الیاف 150 گرمی دیواره گلدوزی شده با اسفنج یک سانت […]

تشک طبی لتو مدل آلدو

ارتفاع 34 سانت فنر منفصل پاکتی اسفنج 30 کیلویی 5 سانتی در هر دو طرف دیواره با 6 سانت اسفنج 30 کیلویی پارچه گردباف 750 گرمی ضد حساسیت لایه دوزی شده با الیاف 250 گرمی و اسفنج یک سانت دیواره گلدوزی شده با اسفنج یک سانت 8 سال ضمانت

تشک طبی لتو مدل مدوسا

ارتفاع 34 سانت فنر میکرو لایه ترموفلت برای افزایش طول عمر فنر ریباند 80 کیلویی 2 سانتی در هر دو طرف اسفنج 30 کیلویی 3 سانتی در هر دو طرف تقویت فنر با M و 3 سانت اسفنج 30 کیلویی پارچه گردباف 750 گرمی ضد حساسیت دیواره گلدوزی شده با اسفنج یک سانت 8 سال […]

تشک طبی لتو مدل سوفیا

ارتفاع 32 سانت فنر میکرو لایه ترموفلت برای افزایش طول عمر فنر ریباند 80 کیلویی 2 سانتی در هر دو طرف اسفنج 30 کیلویی 4 سانتی در هر دو طرف تقویت فنر با M و اسفنج 3 سانت 30 کیلویی پارچه پفکی لایه دوزی شده با الیاف 150 گرمی دیواره گلدوزی شده با اسفنج یک […]